Alternatieve financiering: crowdfunding

      Geen reacties op Alternatieve financiering: crowdfunding

Archief

In tijden van economische neergang staan veel banken helaas niet te springen om ondernemers die hen vragen geld te investeren in risicovolle ondernemingen. Als ondernemer kun je dan misschien nog zo vol vertrouwen zijn, banken houden in dat geval toch vaak de vinger op de knip. Maar er bestaan natuurlijk ook alternatieve investeringsvormen waar je als ondernemer aan kunt denken. Een voorbeeld van een dergelijke alternatieve investeringsvorm is het zogenaamde crowdfunding. 

Wat is crowdfunding?

Crowdfunding is eigenlijk een alternatieve wijze waarop je een project kunt financieren zonder dat daarbij financiële tussenpersonen aan te pas komen. Er is dus sprake van direct contact tussen de ondernemer en de investeerder. Een ondernemer die een project wil starten, zeg een nieuwe product ontwikkelen, plaatst zijn idee op een online platform, bijvoorbeeld http://www.mkbcrowdfunding.nl/. De ondernemer vertelt wat het idee precies inhoudt en welk bedrag hij/zij nodig heeft om dit project tot een succes te maken. Bezoekers van het platform, vaak particulieren, kunnen een bedrag inleggen totdat het benodigde bedrag bij elkaar is verzameld. In tegenstelling tot de reguliere vormen van financiering, waarbij slechts een of enkele grote partijen zijn betrokken, is er bij crowdfunding vaak sprake van een grote groep investeerders. Vandaar ook de naam ‘ crowd’ funding. Vaak zijn er vrienden, familie en bekenden betrokken bij crowdfunding, maar ook voor buitenstaanders kan het een aantrekkelijk (maar vaak risicovolle) vorm van investeren zijn.

Ontstaan

Crowfunding is rond 2004 in de Verenigde Staten ontstaan en werd voornamelijk gebruikt door artiesten uit de kunst-, film-, literatuur- en muziekindustrie om geld voor hun projecten in te zamelen. Een bekend platform dat zich bezighield met het investeren in nieuwe bandjes was bijvooreeld Sellaband. Investeerders ontvingen in ruil voor hun investering een cd of een gratis ticket voor het optreden van de band waarin zij hadden geïnvesteerd. Rond 2009 kwam de investeringsvorm naar West-Europa overwaaien.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *