Tips bij subsidieaanvraag

De Nederlandse overheid probeert innovatie door het bedrijfsleven zo veel mogelijke te stimuleren. Dit doet zij bijvoorbeeld via belastingvoordelen, innovatiekredieten en subsidies. Bekende voorbeelden zijn de WBSO en de Research & Development Aftrek. Dit houdt dus in dat je als ondernemer kunt profiteren van overheidsregelingen wanneer je je bezighoudt met bijvoorbeeld de technologische ontwikkeling van een nieuw product of met het ontwikkelen van een medicijn waarbij nog klinische studie is vereist. Hier volgen enkele belangrijke zaken waarmee je rekening moet houden als het om subsidies gaat.  Read More

Innovatie en subsidies

De Nederlandse overheid probeert innovatie binnen het bedrijfsleven zoveel mogelijk te stimuleren, op deze manier ontstaat er immers meer werkgelegenheid en technologisch gezien hoogwaardigere producten. En het is maar goed ook dat de overheid zich hiervoor inzet aangezien de kosten voor research en development gigantisch kunnen oplopen en het soms lang duurt voordat technologisch onderzoek zich uiteindelijk uitbetaalt.  Read More

Alternatieve financiering: crowdfunding

In tijden van economische neergang staan veel banken helaas niet te springen om ondernemers die hen vragen geld te investeren in risicovolle ondernemingen. Als ondernemer kun je dan misschien nog zo vol vertrouwen zijn, banken houden in dat geval toch vaak de vinger op de knip. Maar er bestaan natuurlijk ook alternatieve investeringsvormen waar je als ondernemer aan kunt denken. Een voorbeeld van een dergelijke alternatieve investeringsvorm is het zogenaamde crowdfunding.  Read More