Op kamers: de kosten

Een groot deel van de middelbare schoolverlaters kiest ervoor om bij het begin van hun studie op kamers te gaan. Zij willen zoveel mogelijk genieten van alles wat het studentenleven hen te bieden heeft of hebben gewoon geen zin om voortdurend op en neer te reizen. Op kamers gaan brengt echter wel enkele verantwoordelijkheden met zich mee, ook financieel gezien. Read More