Financiering bedrijfsleven essentieel voor herstel economie

Archief

Minister Kamp van Economische zaken schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat het van groot belang is dat het Nederlandse bedrijfsleven voldoende toegang heeft tot financiering. Dit met het oog op economisch herstel.

Door de huidige economische ontwikkelingen, ook ten aanzien van de financiële markt zelf, staat de financiering van het midden- en kleinbedrijf momenteel erg onder druk. Vooral voor gezonde bedrijven met positieve vooruitzichten is het belangrijk dat er voldoende risicokapitaal beschikbaar is, aldus minister Kamp. 

42 procent MKB’ers afgewezen

Uit de EIM Financieringsmonitor 2013-1 blijkt dat het ruim een kwart van de bedrijven niet is gelukt om financiering aan te trekken.  Van de MKB ‘ers kwam maar liefst 42 procent niet in aanmerking.  De daling van de kredietverlening wordt vooral veroorzaakt door een afgenomen kredietvraag als gevolg van de economische crisis, maar ook de strengere kredietvoorwaarden van de banken spelen een belangrijke rol volgens Kamp.

Ondersteuning vanuit overheid

De minister beschouwt de situatie voor met name het MKB als ernstig. Daarom wil hij ervoor zorgen dat ondernemers met een gezond bedrijfsplan ondanks de economische tegenwind toch aan financiering kunnen komen. Hij wil hierbij zoveel mogelijk inspelen op de ontwikkelingen in de financieringsmarkt en verdere diversificatie van het financieringsaanbod stimuleren.

Kamp noemt in de brief ook de bestaande instrumenten waarmee de overheid ondernemers probeert te ondersteunen bij de financieringsaanvraag: Borgstellingen voor het MKB, garanties voor leningen en risicokapitaal, microkredieten en financiering van het innovatiefonds MKB+.  Wat betreft de nieuwe financieringsvormen blijft de overheid terughoudend, alternatieve vormen van financiering als crowdfunding en  MKB-obligaties zijn in opkomst maar hebben nog niet zoveel effect.

Wel liet hij weten de volgende maatregelen te zullen nemen:

  • Samen met banken en andere financiers de optimale benutting van de bestaande financieringsregelingen bevorderen;
  • Nieuwe alternatieve financieringsvormen ondersteunen via promotie en het wegnemen van belemmeringen in de regelgeving;
  • Een proef starten waarbij Qredits kredieten gaat verlenen tot €100.000.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *