Geld besparen? Verhoog de machine effectiviteit

Archief

Als bedrijf ben je nooit klaar met verbeteren, er zijn altijd punten te vinden die kunnen worden verbeterd, waardoor geld kan worden bespaard of verdiend. Bedrijven die hoofdzakelijk bezig zijn met de productie van goederen kunnen bijvoorbeeld denken aan het verbeteren van de effectiviteit van hun apparatuur, hetzij machines. In het Engels wordt dit aangeduid met Overall Equipment Effectiveness, afgekort OEE. In het meest ideale scenario is deze 100%, maar in de praktijk komt dat nauwelijks voor.

De praktijk leert dat machines eigenlijk nooit ideaal worden ingezet, verliezen zijn nooit helemaal uit te sluiten. De formule voor OEE is: (NPT/TBT) x (WT/VT) x (GP/TP). Waarschijnlijk zegt deze formule je nog niet zo veel, vandaar een korte uitleg aan de hand van een voorbeeld.

De OEE toegelicht

De afkorting TBT staat voor totale bruto productietijd, dit is bijvoorbeeld 10 dagen van 24 uur (totaal 240 uur), gevormd door 3 ploegendiensten. Werkelijke netto productietijd is de afkorting voor NPT, dit is de TBT verminderd met onder andere onderhoud, omstellen, opstarten en stoppen, dit kunnen bijvoorbeeld 220 productie-uren zijn. Wanneer je de NPT deelt door de TBT bereken je het rendement op beschikbaarheid.

Je berekent het rendement op snelheid door de WT, hetzij de werkelijke output, te delen door de VT, ofwel de verwachte output. De verwachte output is niet meer dan het aantal verwachte productie-uren en de werkelijke output zijn de werkelijk gerealiseerde productie-uren. De verwachting kan afwijken van de werkelijkheid, dat kan komen door kleine stops en/of snelheidreducties. De WT is bijvoorbeeld 200 productie-uren, waar de VT was geraamd op 220 productie-uren.

Als laatste behandelen we het rendement op kwaliteit, die wordt berekend door de werkelijk geproduceerde producten (TP) te delen op de geproduceerde producten die aan de kwaliteit voldoen (GP). In ons voorbeeld is de TP 5.000 en de GP 4.800.

De OEE uitkomst

In het voorbeeld hierboven is de OEE: (220/240) x (200/220) x (4.800/5.000) = 80%. Het beschreven productieproces verliest de meeste effectiviteit bij het rendement op snelheid, dit kan je eenvoudig verbeteren door de stoptijden te reduceren. De praktijk leert ons dat bij de meeste machines de OEE ligt tussen 50% en 70%, de machine uit ons voorbeeld presteert dan nog niet eens zo slecht.

Externe hulp inschakelen

Mocht je als ondernemer de OEE van jouw machines willen verhogen en dus geld besparen, maar heb je geen idee waar te beginnen, dan kan je de hulp inschakelen van Consultant op Maat. Consultant op Maat is een adviesbureau dat is gespecialiseerd in Lean Six Sigma, waartoe Overall Equipment Effectiveness behoort. De website van Consultant op Maat is www.consultant-lean-six-sigma.nl.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *