Wat moet er in een arbeidsovereenkomst staan?

Archief

Een arbeidsovereenkomst mag mondeling of schriftelijk gesloten worden, maar het is aan te raden om sommige afspraken op papier te zetten om conflicten te voorkomen. De inhoud van een arbeidsovereenkomst is vooral afhankelijk van de functie en branche. Iemand die als oproepkracht werkt, krijgt een ander contract dan iemand met vaste werkdagen en een werknemer in ploegendienst krijgt niet hetzelfde contract als iemand die op kantoortijden werkt. Een aantal zaken moeten in ieder geval in een contract benoemd worden. In samenwerking met Kessels Hanssen t’Sas Advocaten hebben we ze op een rijtje gezet: 

 • Naam en woonplaats van werknemer en werkgever (identiteitsgegevens)
 • De plaats waar de werkzaamheden worden verricht
 • De aard van de werkzaamheden, de functie
 • Bepaalde of onbepaalde termijn
 • De duur van het contract, bijvoorbeeld een jaar of voor de duur van een project
 • De datum van indiensttreding
 • Proeftijd van 1 (bepaalde termijn of duur van een traject) of 2 maanden (onbepaalde termijn of bepaalde termijn van meer dan 2 jaar)
 • Opzegtermijn; deze is wettelijk bepaald en afhankelijk van de duur van het contract. Voor een contract met een contractduur tot 5 jaar geldt 1 maand opzegtermijn.
 • Wijze van (contract)beëindiging
 • Hoogte van het loon en termijn van uitbetaling
 • Vakantie- en ATV-dagen en vakantiegeld
 • Werktijden en rusttijden per dag of week (rooster)
 • Eventueel een concurrentie- en/of relatiebeding; een termijn tussen een half jaar en 2 jaar is gebruikelijk, maar er is geen maximum. Omschrijf ook de werkzaamheden, de regio en de boete.
 • Eventueel een geheimhoudingsverklaring en intellectueel eigendomsrecht
 • Extra voordelen, zoals een pensioenregeling
 • De cao die van toepassing is. Regels die al in de cao staan, hoef je niet nogmaals over te nemen in de arbeidsovereenkomst.

Regels contractverlenging

Voor het verlengen van een contract gelden ook bepaalde regels:

 • Bij stilzwijgende verlenging blijven dezelfde regels gelden voor maximaal 1 jaar.
 • Bij de 3e verlenging voor bepaalde tijd wordt het contract automatisch voor onbepaalde tijd. De totale duur van de contracten mag ook niet langer zijn dan 3 jaar in totaal, anders gaat het contract ook automatisch over in een contract voor onbepaalde tijd. Wanneer een contract langer dan 3 jaar duurt, mag het eenmalig met 3 maanden verlengd worden.
 • Wanneer er tussen contracten een periode van langer dan 3 maanden zit, begint het tellen opnieuw. Dit geldt ook wanneer een bedrijf bijvoorbeeld overgenomen wordt.

In de cao kan van deze regels afgeweken worden.

Het is altijd verstandig om een arbeidsovereenkomst door een juridisch adviseur na te laten kijken, zoals een Kessels advocaat ondernemingsrecht, omdat een arbeidsovereenkomst aan wettelijke regels moet voldoen en de tekst juridisch moet kloppen. Natuurlijk kun je het opstellen van een arbeidsovereenkomst ook in zijn geheel uitbesteden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *