Werken tegen een depressie

      Geen reacties op Werken tegen een depressie

Archief

Een vorm van therapie voor mensen met psychische klachten is werken. Dit meldt het Belgische Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (Riziv). Waar jarenlang gold dat mensen thuis moesten blijven en moesten rusten zodra ze zich bijvoorbeeld depressief voelden, geldt nu eigenlijk het omgekeerde. Aldus het Riziv. 

Het Riviz heeft een akkoord met de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling (De Belgische variant van Werk.nl) bereikt, meldt De Standaard. Belgen die langdurig ziek zijn, zullen nu eerder worden geholpen aan een nieuwe baan. En hopelijk leidt deze maatregel dan ook tot minder depressies bij onze Zuiderburen. Werkgevers, bedrijfsartsen en overheidsinstellingen werken samen om langdurig zieken weer aan het werk te krijgen. In Nederland zijn dit soort initiatieven nog niet uitgerold.

Juist de laatste jaren, sinds het begin van de crisis, zijn er in ons land veel meer mensen met een depressie, burn-out of andere psychische klachten bijgekomen. Uit onderzoek van private GGZ-kliniek U-center bleek dat de crisis de Nederlandse medewerker extra gestresst maakt. En 70 procent van deze groep rekent op weinig begrip van de werkgever.  Het Centraal Bureau voor de Statistiek kwam eerder al met resultaten dat tussen 2007 en 2010 het percentage Nederlanders dat te maken kreeg met burn- out, of soortgelijke klachten, steeg van 10 tot 12%. De crisis lijkt hiervoor de oorzaak.

In het onderzoek van U-center gaven totaal 810 respondenten  antwoord op vragen als: ‘werkt u vaker over sinds het begin van de crisis?’, en ‘welke steun denkt u bij een burn-out te krijgen van uw werkgever?’. Hieruit kwam naar voren dat zich een behoorlijke stijging van de stressbeleving heeft voorgedaan. Mensen werken meer over (20%), voelen meer stress (41%), maar dat blijkt niet uit het verzuim: dat blijft min of meer gelijk. Tegelijkertijd maken werknemers zich geen illusies over de gevolgen van een burn-out. 48 procent verwacht dat een burn-out een negatieve invloed heeft op het vervolg van de carrière, terwijl 24 procent zelfs verwacht zijn of haar baan te verliezen.

In België pakken ze zaken nu dus anders aan. Hier luidt het devies; zo snel mogelijk terug op de werkvloer…

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *